Podstawowe informacje

ZEC SERVICE Sp. z o. o. powstała 1 lipca 1992 r. jako pierwszy podmiot gospodarczy wyłoniony w procesie restrukturyzacji ówczesnego Zespołu Elektrociepłowni Wrocław S.A.

W latach 1992 - 2009 ZEC SERVICE należała do wiodących spółek Grupy Kapitałowej Kogeneracji S.A. wchodzącej w skład francuskiej Grupy EDF.

W dniu 29. czerwca 2009 r. ZEC SERVICE odkupiła i umorzyła udziały własne będące dotąd własnością Kogeneracji S.A. i obecnie jest podmiotem niezależnym z kapitałem polskim zatrudniającym 380 osób.

ZEC SERVICE Sp. z o. o. specjalizuje się w:

  • usługach remontowych, modernizacyjnych i montażowych urządzeń, instalacji energetycznych oraz przemysłowych,
  • kompleksowych usługach z zakresu realizacji i wykonawstwa specjalistycznych remontów, montaży oraz modernizacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, układów automatyki, sterowania i zabezpieczeń,
  • produkcji detali i podzespołów dla przemysłu kolejowego i motoryzacyjnego, w tym spawanych konstrukcji stalowych,
  • usługach serwisowych i eksploatacyjnych instalacji technicznych w obiektach przemysłowych,
  • pracach projektowych i wykonawczych we wszystkich branżach, związanych z modernizacją systemów cieplnych (modernizacja kotłowni wodnych i parowych, sieci cieplnych, inst. co, cwu, wentylacji i klimatyzacji, budowa i montaż węzłów cieplnych),
  • diagnostyce materiałów, urządzeń, badaniach termowizyjnych, środowiskowych i eksploatacyjnych, w tym: wibrodiagnostyka i wibroakustyka (realizowane przez spółkę zależną ZEC DIAGPOM),

  • obrocie ciepłem tj. sprzedaży oraz rozliczaniu kosztów ciepła sieciowego dostarczonego do poszczególnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

Jako dynamicznie rozwijająca się firma wykorzystaliśmy szansę stworzoną dla firm polskich przez Europejską Organizację Badań Nuklearnych CERN z siedzibą w Genewie. Od 2000 roku w wyniku pozytywnych auditów przeprowadzonych przez przedstawicieli Europejskiej Organizacji Badań Nuklearnych firma ZEC SERVICE została dopuszczona do udziału w przetargach międzynarodowych ogłaszanych przez ww. instytucję.

Mobilność, nowoczesność, kompetencje oraz atrakcyjność oferty handlowej Firmy zaowocowały w 2002 roku zawarciem kontraktów handlowych.

Po zakończeniu realizacji głównych zadań ZEC SERVICE pozostaje w ciągłej współpracy z CERN, gdzie nasi pracownicy i ich praca oceniani są bardzo wysoko o czym świadczą dwukrotne już przyznanie Spółce ZEC SERVICE nagrody CMS Gold Award oraz dalsza współpraca w obszarze serwisu instalacji.